You are currently viewing Tranzyt 6 XI – 11 XI 2023

Tranzyt 6 XI – 11 XI 2023

  • Post author:
  • Post category:Tranzyty

Tranzyt 6 XI – 11 XI 2023

Aktualny tranzyt 6 XI – 11 XI 2023: 6.11.2023 r. Słońce wchodzi w Bramę 1, a Ziemia w Bramę 2, przynosząc energię popychającą nas do przodu na naszej ścieżce życiowej aby płynąć wraz z duchem twórczym. Jednocześnie Merkury, który wchodzi do Bramy 14 aktywuje nam cały kanał tantryczny 14-2 od 6 do 10 listopada 2023 roku.

Obecnie, ze względu na obfitość energii Indywidualnej, która jest aktywna (Bramy 60, 14, 24, 23, 1, 2, 55) może pojawić się temat melancholii lub smutku. Jeśli popatrzymy na te chwile melancholii jako na okazję do zagłębienia się w swoją kreatywność lub nawet czas na spędzenie czasu na łonie natury, ta energia może płynąć, tak jak to ma w zwyczaju.

Słońce i Ziemia w Bramach 1 i 2 przypominają nam zarówno o melancholii, jak też o radosnych chwilach życia. Nie możemy mieć jednego bez drugiego. W rzeczywistości piękno tkwi we wszystkich aspektach ludzkiego bycia. Wraz z wejściem Słońca do Bramy 1 rozpoczyna się Kwartał Mutacji, gdzie cel jest osiągany poprzez transformację. To tu gdzie poczwarka odsłania swoją magię, a także przemiany, które już się wydarzyły jak i te, które nadejdą w przyszłości. Jak mówił Ra Uru Hu, w Kwartale Mutacji wszystko może się zdarzyć, ponieważ o to właśnie chodzi w mutacji.

Ziemia w Bramie 2 dostarcza energii ugruntowania i manifestacji, abyśmy mogli wprowadzić nowy kierunek w naszym życiu.

Brama 1, zwana “Kreatywną”, jest energią najbardziej Jang w całym Bodygrafie. Opisuje się ją jako pierwotną kreatywność bez ograniczeń.

Brama 2 uważana jest za energię najbardziej Jin, i razem te bramy są nazywane binarną kreacją, ponieważ są tak ze sobą splecione, że trudno je oddzielić.

Brama 1 dotyczy kreatywności i twórczego wyrażania samego siebie, podczas gdy Brama 2 to miejsce, gdzie mieszka Monopol Magnetyczny, który jest bezpośrednio związany z naszym kierunkiem i ścieżką życiową w tej inkarnacji. Jak w przypadku całej energii Indywidualnej,  w tych bramach zawiera się potencjał mutacji. Ta mutacja zachodzi w pulsie boskiego lub uniwersalnego czasu.

Brama 1 to historia tego, kim jesteśmy, a Brama 8, harmonijna, to miejsce, gdzie nasza historia jest tłumaczona na słowa i otrzymuje głos. Ta energia mówi, że na świecie nie ma nikogo dokładnie takiego jak samego jak my, i to jest najbardziej niesamowity dar, jaki mamy do zaoferowania. Ziemia w Bramie 2, będąca przeciwnością dla Bramy 1, mówi, że równowaga i dualizm są niezbędne do tworzenia i manifestacji. Zbyt dużo Jin lub Jang i życie nie rozkwita w pełni.

Energia Bram 1 i 2 może przyczynić się do mutacji kierunku ludzkości i wskazać drogę, która może przynieść ewolucję. Mówi nam, że życie samo w sobie jest procesem twórczym i nic nie jest pozbawione ryzyka mutacji. To są bramy kierunku przyszłości.

Kluczem do zapamiętania jest to, że energia ta potrzebuje właściwego czasu i uznania innych, a kiedy to nastąpi, możemy mieć nasz twórczy wkład, który może przynieść zmianę w Kolektywie. Energia zarówno Bramy 2, jak i 1  dostarcza kierunku nie tylko dla nas, ale także dla innych. Gdy przyjmiemy ducha tego, kim jesteśmy, stajemy się światłem wskazującym kierunek mutacyjny, dzięki czemu, będąc sobą, nieświadomie wskazujemy kierunek tym, którzy mogą skorzystać z ekspresji naszej wewnętrznej wiedzy.

[Tłum. https://denisemathew.com/blog/f/november-5-2023-human-design-energy]

Foto: Obraz autorstwa <a href=”https://pl.freepik.com/