You are currently viewing Tranzyt 31 XII 2023 – 05 I 2024
Tranzyt 31 XII 2023 – 05 I 2024

Tranzyt 31 XII 2023 – 05 I 2024

  • Post author:
  • Post category:Tranzyty

Tranzyt 31 XII 2023 – 05 I 2024

31.12.2023 r. Słońce przechodzi do Bramy 38, a Ziemia do Bramy 39. Brama 38 to połowa Kanału Walki 28/38 i mówi o jedynej na świecie wartościowej walce, będącej „walką” aby dowiedzieć się, że nasze życie ma wartość i sens.

Ta energia mówi o zachowaniu swojej integralności i indywidualności pomimo „szkodliwych” sił, które spotykamy na świecie. Może to dotyczyć walki o sens życia lub po prostu walki w ogóle, ponieważ we wszystkim istnieje dualność. Nosząc tę energię, możemy „popychać” ludzi, aby oni również mogli odkryć sens swojego życia. Może to być również miejsce, w którym toczymy „dobry bój” lub stajemy w prawdzie w tych aspektach życia, które są dla nas najważniejsze.

Może to być także potencjał do kwestionowania autorytetu, ale przede wszystkim jest to energia, która mówi innym, aby „pozostali na swoim pasie” i nie mówili nam, jak mamy żyć. Kiedy ta energia jest niedojrzała, możemy być bardzo uparci i możemy mieć poczucie, że o wszystko musimy walczyć, ale później, kiedy ustalimy, co jest dla nas wartościowe, nasze „walki” nabierają większego znaczenia. Podobnie jak w przypadku każdej energii Indywidualnej, możemy mieć trudności z dopasowaniem się, nawet jeśli naszym przeznaczeniem jest wyróżniać się i być wyjątkowym. Kluczem do zapamiętania jest to, że Brama 38 to połowa kanału 28/38, kanału świadomości, w którym możemy znaleźć świadomość tego, o co warto walczyć, a co lepiej odpuścić. Jeśli mamy cierpliwość do tego procesu, możemy usprawnić swoją energię i poczekać, aż wewnętrzna wiedza pomoże nam odkryć, co jest najważniejsze w tym wcieleniu.

Kiedy Słońce przechodzi przez Bramę 38, Ziemia przechodzi przez Bramę 39 i mamy dwie bramy aktywowane w Centrum Korzenia i presję do mutacji. Dzieje się to co roku o tej porze, ale przy tak dużej ilości obecnie tranzytującej energii Indywidualnej mamy większą presję. Przy obfitości Indywidualnej energii istnieje również potencjał melancholii lub chandry, więc twórcze wyrażanie siebie poprzez sztukę, aktywność fizyczną, muzykę itp. może być doskonałym sposobem na skierowanie przepływu na zewnątrz zamiast do wewnątrz. Ziemia w Bramie 39 aktywuje również kwantum z Saturnem w Bramie 55, zapewniając kolektywowi globalny kanał emocjonalny. Energia ta będzie w grze od 31 grudnia do 5 stycznia 2024 r. Ten kanał wzmacnia energię emocjonalną i presję z Korzenia, aktywując wszystkie bramy Centrum Korzenia, przez które przechodzi.

A więc Bramy 60, 39 i 38. To powoduje presję uwolnienia się od ograniczeń, walki o sens swojego życia i odnalezienia swojego ducha i ducha innych. Kanał 39/55 to energia emocjonalna, która może zostać zwiększona, gdy nie ma ujścia dla ekspresji lub bezpośredniego dostępu do Centrum Gardła. Oznacza to, że czasami może zaistnieć fizyczna ekspresja energii emocjonalnej.

Kluczem do energii emocjonalnej jest uświadomienie sobie, kiedy sytuacja staje się zbyt gorąca i wycofanie się z tej energii i ostudzenie emocji. W tej energii istnieje również potencjał melancholii lub chandry, więc twórczy wyraz (sztuka, aktywność fizyczna, muzyka itp.) melancholii może być doskonałym sposobem na skierowanie jej przepływu na zewnątrz zamiast do wewnątrz. Jeśli zauważymy, że ludzie zachodzą nam za skórę, być może lepiej będzie wycofać się, dopóki energia nie zmieni się ponownie.

https://denisemathew.com/blog/f/december-30-2023-human-design-energy-gates-38-and-39