You are currently viewing Tranzyt 3 – 9 V 2024
Tranzyt 3 – 9 V 2024

Tranzyt 3 – 9 V 2024

Tranzyt 3 – 9 V 2024

Dzisiaj 03.05.2024 r. Słońce wchodzi w Bramę 2, a Ziemia w Bramę 2, przynosząc energię popychającą nas do przodu na naszej ścieżce życiowej aby płynąć wraz z duchem twórczym.

Słońce i Ziemia w Bramach 2 i 1 przypominają nam zarówno o melancholii charakterystycznej dla aktywacji Indywidualnych, jak też o radosnych chwilach życia. Nie możemy mieć jednego bez drugiego. W rzeczywistości piękno tkwi we wszystkich aspektach ludzkiego bycia.

Słońce  w Bramie 2 dostarcza nam energii do tego, abyśmy mogli wprowadzić nowy kierunek w naszym życiu.

A Ziemia, która jest w Bramie 1, zwanej bramą “Kreatywną”, jest energią najbardziej Jang w całym Bodygrafie. Opisuje się ją jako pierwotną kreatywność bez ograniczeń. Więc to co nas będzie ugruntowywać to możliwość kreatywnego wyrażania siebie

Z kolei Brama 2, w której teraz będzie tranzytować Słońce uważana jest za energię najbardziej Jin, i razem te bramy są nazywane binarną kreacją, ponieważ są tak ze sobą splecione, że trudno je oddzielić.

Brama 1 dotyczy kreatywności i twórczego wyrażania samego siebie, podczas gdy Brama 2 to miejsce, gdzie mieszka Monopol Magnetyczny, który jest bezpośrednio związany z naszym kierunkiem i ścieżką życiową w tej inkarnacji. Jak w przypadku całej energii Indywidualnej,  w tych bramach zawiera się potencjał mutacji. Ta mutacja zachodzi w pulsie boskiego lub uniwersalnego czasu.

Brama 1 to historia tego, kim jesteśmy, a Brama 8, harmonijna, to miejsce, gdzie nasza historia jest tłumaczona na słowa i otrzymuje głos. Ta energia mówi, że na świecie nie ma nikogo dokładnie takiego samego jak my, i to jest najbardziej niesamowity dar, jaki mamy do zaoferowania. Słońce w Bramie 2, będącej przeciwnością dla Bramy 1, mówi, że równowaga i dualizm są niezbędne do tworzenia i manifestacji. Zbyt dużo Jin lub Jang i życie nie rozkwita w pełni.

Energia Bram 1 i 2 może przyczynić się do mutacji kierunku ludzkości i wskazać drogę, która może przynieść ewolucję. Mówi nam, że życie samo w sobie jest procesem twórczym i nic nie jest pozbawione ryzyka mutacji. To są bramy kierunku przyszłości.

Kluczem do zapamiętania jest to, że energia ta potrzebuje właściwego czasu i uznania innych, a kiedy to nastąpi, możemy mieć nasz twórczy wkład, który może przynieść zmianę w Kolektywie. Energia zarówno Bramy 2, jak i 1  dostarcza kierunku nie tylko dla nas, ale także dla innych. Gdy przyjmiemy ducha tego, kim jesteśmy, stajemy się światłem wskazującym kierunek mutacyjny, dzięki czemu, będąc sobą, nieświadomie wskazujemy kierunek tym, którzy mogą skorzystać z ekspresji naszej wewnętrznej wiedzy.

#HumanDesig #Kierunek #kreacja #twórczość #mutacja #ewolucja