You are currently viewing Tranzyt 27 – 31 V 2024
Tranzyt 27 – 31 V 2024

Tranzyt 27 – 31 V 2024

Tranzyt 27 – 31 V 2024

27.05.2024 r. Słońce przechodzi do Bramy 16, a Ziemia do Bramy 9, więc przejdziemy od energii Indywidualnej do energii  Kolektywnej Logicznej.

Brama 16, brama „Entuzjazmu”, to połowa Kanału Talentu. Aktualnie mamy też aktywowaną przez południowy węzeł księżycowy bramę 48, bramę głębi więc wszyscy mamy aktywny cały kanał 16/48 łączący Centrum Śledziony z Centrum Gardła za pomocą tego tranzytu. Dzięki temu możemy mieć dostęp do Świadomości Śledziony i tego co jest dla nas  dobre a co nie .

Bramę 16 nazywamy też  bramą „umiejętności” i jest ona połączona z heksagramem I’Ching, wskazującym na to, co moglibyśmy określić jako „sztuki piękne”, ale nie dotyczy wyłącznie sztuki. Ra Uru Hu nazwał to posiadaniem „talentu na całe życie”. Talent w tym kanale to talent logiczny, co oznacza, że jest to talent, który rozwija się z biegiem czasu. Energia ta zaowocuje dopiero dzięki naszej pracy i cierpliwości do powtarzania i ćwiczenia.

Doskonalenie swojego talentu wymaga wielu powtórzeń. Kiedy zrozumiemy, że jest to niezbędny element żeby zostać mistrzem w swojej dziedzinie, możemy zidentyfikować czego potrzeba, żeby w pełni rozwinąć nasz talent.

Kluczową myślą w tej bramie jest „wielka sztuka wzbogacania życia poprzez harmonijne kierowanie energią”. Mówi to nam o potrzebie identyfikacji z talentem, który posiadamy. Np. jeśli jesteśmy malujemy, ważne jest, aby „stać się” malarzem, przyjąć tożsamość malarza, bo w ten sposób opanujemy ten talent i ostatecznie staniemy się ekspertem w swojej dziedzinie.

Brama 16 mówi nam, że możemy znaleźć swoje miejsce, być we flow i pogodzić się z życiem. Nie ma znaczenia, kim i gdzie jesteśmy, jesteśmy istotną częścią tej rzeczywistości.

Z kolei Ziemia w Bramie 9 aktywuje potężną energię formatu, ponieważ jest to połowa kanału formatu 9/52, który rozpoczyna proces logiczny. Energie Formatu to jedyny sposób, w jaki ludzkość ma szansę poszerzyć swoją świadomość poza codzienne, przyziemne części życia lub mieć szansę pomyśleć o czymś innym niż przetrwanie.

Jeśli spojrzymy na Centrum Sakralne jako miejsce, w którym główny nacisk położony jest na tworzenie więzi, reprodukcję i opiekę nad naszym potomstwem, możemy zobaczyć, że energia formatów nie ma wysokiego priorytetu, ponieważ nie są one zaangażowane w żaden z tych procesów Kiedy jednak zaspokojone zostaną nasze podstawowe potrzeby życiowe, wówczas szukamy miejsc, w których możemy zacząć poszerzać naszą świadomość, i tam właśnie wchodzi w grę energia formatów.

Dzięki bramie 9 możemy skupić się a jej mantrą jest to, że „każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku”, co oznacza, że wszystko, co robimy w naszym życiu, co naszym zdaniem nie ma żadnego znaczenia, może ostatecznie przerodzić się w coś istotnego.

Mając aktywne Bramy 16 i 9 może to być dla nas czas skupienia się na umiejętnościach, które chcemy rozwijać, a nawet na małych krokach, które chcemy podjąć w naszym życiu.