You are currently viewing Tranzyt 14 – 20 V 2024
Tranzyt 14 – 20 V 2024

Tranzyt 14 – 20 V 2024

Tranzyt 14 – 20 V 2024

Dzisiaj 14.05.2024 r. Słońce i Ziemia przejdą odpowiednio do Bram 8 i 14, gdzie Słońce połączy się z Jowiszem, który jest już w tej energii, a to sprawi, że będzie jeszcze bardziej wpływowy.

Ze Słońcem w Bramie 8 i Ziemią w Bramie 14, zaczynamy oświetlać nasz twórczy wkład, który może przynieść potencjał szczęścia i bycia zauważonym dzięki naszym talentom. Brama 8 jest uważana za zwierciadło Bramy 23, gdzie Brama 23 mówi: „Wiem/nie wiem”, a Brama 8 mówi: „Wiem, że mogę wnieść swój wkład” lub „Wiem, że nie mogę wnieść wkładu. “

Zatem przechodzimy od myśli i świadomości 43/23 w stronę manifestacji. Brama 8 to połowa „Kanału inspiracji” 8/1 i kanał twórczego wzoru do naśladowania. Ten kanał łączy Gardło z Centrum G, co oznacza, że chodzi o mówienie z rdzenia naszej istoty, niektórzy mogą powiedzieć, że to tożsamość naszej duszy.

Ra Uru Hu nazwał Bramę 1 Artystą, a Bramę 8 Agentem. Ta energia jest tutaj, aby wnieść do świata wkład, który może w jakiś sposób zmienić kierunek ludzkości i wskazać kierunek, który może przynieść ewolucję. Ta energia przypomina nam, że wszyscy musimy w jakiś sposób zmutować się i przekształcić, w przeciwnym razie istnieje ryzyko, że zostaniemy przyćmieni przez życie.

To zachęca nas, abyśmy pozwolili naszej inspiracji płynąć i dostosować się do Wszechświata, a jeśli to zrobimy, wszystko może się zdarzyć. Kluczem do zapamiętania jest to, że projekcja tej energii wymaga odpowiedniego wyczucia czasu i uznania ze strony innych, a kiedy to nastąpi, możemy wnieść twórczy wkład, który może przynieść mutacyjne zmiany w kolektywie.

Brama 14 nazywa się „Wielkim Posiadaniem” i jest energią służącą akumulacji obfitości, bogactwa materialnego, a zwłaszcza władzy, ale sama w sobie nie wie, gdzie skierować swoją potężną energię i obfitość. To połowa kanału 14/2 jest uważana za kanał tantryczny, co oznacza, że ta energia ma moc podnoszenia wibracji naszej energii, gdzie czujemy się wzmocnieni będąc swoim autentycznym sobą.

Energia 14/2 przynosi wyższą wersję miłości do siebie. Może to być czas na dostosowanie się lub powrót na ścieżkę życia, jeśli z niej zeszliśmy. Każdy, kto ma wiszącą Bramę 2, może poczuć moc, aby dzięki temu tranzytowi posunąć się naprzód w swoim życiu. Szczególnie kiedy nie możemy się doczekać, żeby ruszyć, ale nie mieliśmy mocy, aby popchnąć sprawy do przodu.

Energia 14/2 może dotyczyć poczucia lub wewnętrznej wiedzy o właściwym dla nas kierunku, ale nie daje niczego logicznego ani konkretnego, co mogłoby udowodnić, że mamy rację. Trwanie w prawdzie i wiara w swoją wewnętrzną wiedzę bez konieczności wyjaśniania może być trudne, ale tak właśnie działa ta energia, zwłaszcza że dociera do naszego monopolu magnetycznego, który, jak się mówi, wskazuje naszą naturalną trajektorię życia.

I na koniec, ten tranzyt może wiązać się ze spontanicznymi wydarzeniami, które skierują nas na właściwą drogę do szczęśliwego zbiegu okoliczności i może być powiązany z naszą twórczą ekspresją lub wkładem. Kreatywny projekt/lub wyraz naszego wyjątkowego talentu lub zdolności może nawet zostać odkryty przez kolektyw lub coś, czego próbowaliśmy wcześniej i co nie wyszło, może otrzymać drugą szansę.

Tłumaczenie ze strony: https://denisemathew.com/blog/f/may-14-2024-human-design-energy-sun-gate-8earth-gate-14?blogcategory=Daily+Human+Design+Posts

#HumanDesign #tranzytyplanet