You are currently viewing Tranzyt 9 – 14 V 2024
Tranzyt 9 – 14 V 2024

Tranzyt 9 – 14 V 2024

Tranzyt 9 – 14 V 2024

Dzisiaj 09.05.2024 r. Słońce i Ziemia przejdą do jednej z trzech głównych opozycji na kole Mandali 43/23. Słońce w bramie 23 a Ziemia w bramie 43. Ta opozycja, podobnie jak wszystkie opozycje w Mandali, tworzą cały kanał. Kanał 43/23, który jest aktywowany dla wszystkich, kryje w sobie potencjał mutacyjnych dalekosiężnych koncepcji i pomysłów, które pewnego dnia możemy urzeczywistnić.

Ponieważ Uran również znajduje się w tej energii, wzmacnia to narodziny nowych innowacji. W miarę upływu czasu możemy postrzegać ten okres, aż do czasu koniunkcji Jowisza i Urana, jako genezę wielu innowacji, które ukształtują naszą przyszłość. Wraz z tą energią, możemy usłyszeć, wiele osób mówiących: „Wiem”, niezależnie od tego, czy tak jest, czy nie.

Mutacje towarzyszące tej energii są zupełnie nowe i muszą przejść „testy” kolektywu, zanim zostaną zaadoptowane, dlatego potrzeba tu cierpliwości i wytrwałości. 43/23 (Kanał Strukturyzacji) to także energia projekcyjna, co oznacza, że ​​ zwykle działa najlepiej kiedy czekamy na uznanie lub nawet zaproszenie do wyrażenia naszego wkładu lub porozmawiania o naszych zmieniających się pomysłach.

Brama 43 nazywa się Przełomem, a ponieważ jest to brama w Centrum Ajna, oznacza to, że ta energia dotyczy  świadomości i niepokoju. A ponieważ w Bramie 24 mamy Wenus, mamy jeszcze więcej tej energii. Niepokój może wynikać z tego, że ludzie nie rozumieją, co próbujemy powiedzieć, a nawet nie doceniają naszych daleko sięgających pomysłów.

Kluczem do tej energii jest zawsze wyczucie czasu; jeśli wybierzemy właściwy moment, nasze pomysły mogą zostać uznane za przełomowe i innowacyjne, ale w złym momencie mogą zostać uznane za dziwne i niewykonalne. Zatem wyczucie czasu jest zawsze pierwszym krokiem w kierunku sukcesu i ostatecznej manifestacji.

Mając Słońce i Urana w Bramie 23 (Asymilacja), możemy znaleźć właściwe słowa, aby przekazać nasz punkt widzenia. Kiedy chcemy wyjaśnić innym, co mamy na myśli, w Bramie 23 zawsze chodzi o jasne i zwięzłe podejście, a jeśli zastosujemy ekonomię słów, to mamy większą szansę, że ​​ludzie zrozumieją, co próbujemy przekazać.

Kiedy ludzie nas „usłyszą”  i zobaczą wartość, jaką wnosimy, może zacząć się manifestować nowy porządek, a nasza mutacja może nabrać rozpędu i zakorzenić się. To energia wymagająca cierpliwości i odpowiedniej publiczności, która chce wiedzieć to, co wiemy, a kiedy to się stanie, może stać się magia.

Tłuamczenie ze strony https://denisemathew.com/blog/f/may-8-2024-human-design-energy-sun-gate-43earth-gate-23?blogcategory=Daily+Human+Design+Posts

#HumanDesign #TranzytyPlanet #HumanDesignPoPolsku #Świadomość #Samoświadomość #Rozwój #RozwójOsbisty