You are currently viewing Tranzyt 10-15 IV 2024
Tranzyt 10-15 IV 2024

Tranzyt 10-15 IV 2024

Tranzyt 10-15 IV 2024

Dziś 10.04.2024 r. Słońce i Ziemia wkraczają odpowiednio do Bram 42 i 32, przynosząc tematy zakończeń, maksymalizacji potencjału i wytrzymałości. Ponieważ znajdujemy się w retrogradacji Merkurego, może to być powiązane z cyklami z przeszłości, być może nawet podczas tranzytów węzłów księżycowych Bramy 42 i 32 od 27 sierpnia 2023 r. do 8 stycznia 2024 r.

Brama 42 to potężny format energii, który „ustawia” całą energię Abstrakcyjnego Kolektywu na ścieżce cyklicznej. Cykle te mają początek, środek i koniec; dopóki cykl nie zostanie zakończony, doświadczenie nigdy nie zostanie w pełni zrealizowane. Kluczową frazą dla Bramy 42 jest „rozbudowa zasobów, która maksymalizuje rozwój pełnego potencjału”, co oznacza, że może to być jak zebranie wszystkiego, co się da na koniec cyklu.

Brama 42 to połowa Kanału Dojrzewania, gdzie Bramka 53 jest początkiem cyklu, Bramka 42 jest końcem cyklu. Dojrzewanie wiąże się z przejściem przez pełny cykl i zdobyciem doświadczenia, którego możesz nigdy nie chcieć lub nie potrzebować ponownie, ponieważ masz pamięć, która może trwać przez całe życie. Zakończenie w przypadku Bramy 42 skupia się na kilku różnych tematach: maksymalizacji potencjału rozpoczętego cyklu, całkowitym zamknięciu cyklu lub rozpoczęciu nowego cyklu w oparciu o już zbudowane fundamenty.

Jeśli wiele razy będziemy płynąć strumieniem naszej ścieżki życia, instynktownie rozpoczniemy lub zakończymy cykl związany z tranzytem planetarnym lub jednym z formatów, więc ciekawie będzie sprawdzić ponownie i zobaczyć, jak potoczyły się nasze losy.

Gdy Słońce przechodzi przez tę energię, możemy chcieć zamknąć cykl lub podnieść poziom doświadczenia. Zakończenie cyklu może wydawać się naturalne, gdy obecna jest ta energia, ale tylko wtedy, gdy chcemy odpuścić i poruszać się z przepływem energii cykli i zmian życiowych.

Brama 32 nazywa się czasem trwania, co oznacza, że aby zaspokoić swoje potrzeby materialne, trzymanie się planu może zakończyć cykl (42) i zmaksymalizować cały możliwy w nim potencjał. Mając Ziemię w Bramie 32, ugruntowujemy naszą potrzebę dążenia do celów finansowych, a nawet zawodowych.

Intuicja może oznaczać potencjał „wyczucia porażki” lub rzeczy, w które nie warto inwestować, poczucie zbudowane na podstawie przeszłych doświadczeń, gdy sprawy w naszym życiu nie poszły zgodnie z planem. W tej bramie jest świadomość, dzięki której możemy intuicyjnie wiedzieć, co można poprawić, a czego nie. Temat, który może towarzyszyć naszej świadomości, wiąże się z obawą, że nie osiągniemy celów, które wyznaczyliśmy sobie w życiu, nawet jeśli nie jest to prawdą.

Sformułowanie tej bramy brzmi: „jedyna rzecz, która trwa, to zmiana”, co oznacza, że nawet jeśli coś idzie dobrze z biznesowego lub materialnego punktu widzenia, zawsze niezbędna jest jakaś forma zmiany, aby zapewnić ciągłość potrzebną do Bramie 32.

Pamiętajmy, że każde doświadczenie, czy to cykl udany, czy pełen wyzwań, jest szansą na rozwój i naukę. Jest to również miejsce, w którym jesteśmy zachęcani do zaakceptowania nietrwałości życia i przygotowań, jakie możemy poczynić na przyszłość, gdy zobaczymy na horyzoncie  wiatr zmian.

Kluczem do tej energii jest nieustanna aktywność każdego dnia i utrzymywanie obranego kursu; nie każdy dzień przyniesie nam dokładnie to, czego pragniemy, ale każdy krok przybliża nas do realizacji naszych marzeń. W większości przypadków, gdy zatrzymujemy się i patrzymy na nasze postępy, jesteśmy znacznie dalej i bliżej swoich celów, niż zdawaliśmy sobie z tego sprawę, a jeśli nie, ten okres przejściowy może być czasem na ponowną kalibrację i sprawdzenie, w jaki sposób chcemy iść do przodu w przyszłości. Pamiętajmy, że życie ma swój naturalny bieg i dostosowując się do niego, możemy odnaleźć komfort w tej podróży.

Tłumaczenie ze strony: https://denisemathew.com/blog/f/april-10-2024-human-design-energy-sun-gate-42earth-gate-32?blogcategory=Daily+Human+Design+Posts

# HumanDesign