You are currently viewing Tranzyt 16-21 IV 2024
Tranzyt 16-21 IV 2024

Tranzyt 16-21 IV 2024

Tranzyt 16-21 IV 2024

Dzisiaj 16.04. 2024 r.  Słońce i Ziemia przejdą odpowiednio do Bramy 3 i 50, a my przejdziemy od końca cykli do nowych początków, które może zapoczątkować Brama 3. W przeciwieństwie do energii Bramy 42 Abstrakcyjnej Kolektywnej energii, mamy teraz Indywidualną energię Bramy 3 zwaną „Trudności na początku”. W tym miejscu cała nowa i mutująca energia musi okazać się pomocna dla kolektywu, zanim zostanie przyjęta. Z Plutonem w Bramie 41 po raz pierwszy od jakiegoś czasu nie mamy aktywowanego pełnego kanału 3/60.

Słońce w Bramie 3 jest zawsze tematycznie powiązane z Ziemią w Bramie 50, ponieważ są w opozycji. Brama 3 to także miejsce, w którym jednostka może wpływać na plemię, ponieważ tylko poprzez mutację i ewolucję ludzkość i energia plemienna mogą nadal się rozwijać. Bardziej niż gdziekolwiek na wykresie ciała, Brama 3 mówi o poddaniu się życiu które rozwija się w sposób, który może nie do końca planowaliśmy.

Ziemia w Bramie 50 przypomina nam, że wartości, zasady i prawa muszą się zmieniać z biegiem czasu, aby nadążać za mutacjami przyjmowanymi w kolektywie. Kluczowy jest tu także temat odpowiedzialności i utrzymywania zdrowej równowagi w tym, za co czujemy się odpowiedzialni, a za co nie jesteś odpowiedzialni.

Śledziona, w której znajduje się Brama 50, jest uważana za najbardziej niezawodny ośrodek świadomości, ale jej „głos” jest cichy, pojawia się nagle i nie powtarza się. Oznacza to, że łatwo możemy przeoczyć sygnały, więc nawiązanie kontaktu z tymi sygnałami może wymagać naszej szczególnej uwagi, ale jest to warte wysiłku.

Ta aktywacja oznacza, że mamy aktywowane dwie Bramy Śledziony, Bramę 57 i Bramę 50, więc jeśli tak zdecydujemy, mamy większy potencjał na połączenie się z naszą intuicją.

Na całym świecie wiele osób może czuć się niepewnie, a nawet mieć wątpliwości co do swoich perspektyw na przyszłość i odczuwać presję znalezienia wolności. Kluczem jest cierpliwość w tym procesie, ponieważ każdego dnia życie może odsłonić „zasłonę” zasłaniającą plan na przyszłość i dać nam wgląd w przyszłość.

Tłumaczenie ze strony: https://denisemathew.com/blog/f/april-15-2024-human-design-energy-sun-gate-3earth-gate-50?blogcategory=Daily+Human+Design+Posts

#HumanDesign #świadomość #początki #trudności #odpowiedzialność