You are currently viewing Generator z Autorytetem Emocjonalnym
Emocjonalny Generator

Generator z Autorytetem Emocjonalnym

Emocjonalny Generator

Generator z racji swojej konstrukcji może mieć albo autorytet Sakralny (jeżeli Centrum Splotu Słonecznego jest niezdefiniowane) albo Emocjonalny.

Mamy tylko jeden autorytet. ZAWSZE kiedy Splot Słoneczny jest zdefiniowany to mamy autorytet Emocjonalny.

Słowo klucz dla osoby z autorytetem Emocjonalnym to: czekać na emocjonalną klarowność.

Dla emocjonalnego Generatora podążanie za własną Strategią i Autorytetem staje się bardziej skomplikowane niż dla Generatora Sakralnego. Może zwiększać jego poziom frustracji, ponieważ Sakralne „tak” niekoniecznie oznacza „tak”. Kiedy emocjonalnie zdefiniowany Generator zostanie zapytany, musi przejść przez swoją falę emocjonalną zanim poprawnie odpowie. Potrzebuje pobrać próbki swojej odpowiedzi Sakralnej w trakcie jak przechodzi przez swoją falę. Potrzebuje mieć większą liczbę szczegółów. Dlatego musi przeczekać swoją falę emocji, aby dać swoją ostateczną odpowiedź. A kiedy okres oczekiwania dobiegnie końca, „tak” może zamienić się w „nie”.

Emocjonalny Generator nigdy nie powinien podejmować decyzji kiedy jest w emocjonalnym dołku lub na emocjonalnym haju. Przyjęcie oferty zbyt szybko ogranicza jego potencjał. Powinien kupić sobie tak dużo czasu, jak to tylko możliwe ponieważ w miarę czekania zyskuje większą klarowność co do odpowiedzi jak i co do warunków.

Generatorzy mają energię siły życiowej, której wszyscy pragną a granie trudnych do zdobycia może przynieść im wiele korzyści. Często są zupełnie nieświadomi jak atrakcyjna jest ich energia oraz tego, że ludzie będą czekać na emocjonalnie zdefiniowanych Generatorów. Ich energia ma ogromną wartość. Czekając z odpowiedzią mogą zyskać dogadanie się na własnych warunkach.

Jednakże emocjonalni Generatorzy najczęściej nie rozumieją, jak działa ten proces; jak granie trudnego do zdobycia sprawia, że ludzie pragną ich bardziej. Zupełnie nie są świadomi, że kiedy ludzie czekają na ich odpowiedź, zazwyczaj myślą: „Jak mogę osłodzić tę transakcję i sprawić, żeby ona się zgodziła?” Z kolei jeśli oferta zostanie wycofana, to znaczy, że nie była dla nich odpowiednia.

Kiedy emocjonalni Generatorzy eksperymentują z graniem trudnych do zdobycia, zaczynają rozumieć, jak może to być dla nich korzystne. Kiedy emocjonalny Generator mówi: „Nie jestem teraz gotowy” nie oznacza to odrzucenia. Oznacza to po prostu, że teraz nie jest odpowiedni czas.

Dla Generatorów życie życiem, w którym doświadczają satysfakcji z pracy jest kluczem do ich szczęścia. Niestety, przez większość życia są sfrustrowani, ponieważ nie działają zgodnie z własną strategią i autorytetem.