You are currently viewing Jak zostać Konsultantem Human Design?

Jak zostać Konsultantem Human Design?

Wiele osób pyta o to jak zostać Konsultantem Human Design?

Prawa autorskie Human Design System

Otóż zacznijmy od tego, że Human Design to System, do którego wyłączne prawa autorskie posiada Jovian Archive. https://www.jovianarchive.com/Terms_and_Conditions

Jedyną jednostką certyfikującą profesjonalistów zajmujących się Human Design jest Międzynarodowa Szkoła Human Design IHDS https://ihdschool.com/ , która otrzymała licencję na prowadzenie takiej działalności od Jovian Archive. Aby legalnie i z poszanowaniem praw autorskich prowadzić działalność i reprezentować System Human Design należy uzyskać Certyfikat z tej szkoły.

Jak wygląda ścieżka do Certyfikatu Profesjonalisty Human Design?

Pierwszy etap edukacji to trzy kursy podstawowe tzw. Foundation Courses. Jest to niezbędna, podstawowa wiedza, która pomaga rozpocząć własny eksperyment Human Design i wspiera nasz osobisty proces odwarunkowania. Po tych kursach nie otrzymuje się jeszcze certyfikatu ani prawa do odczytów Bodygrafu lub prowadzenia kursów Human Design.

Kursy podstawowe:

  • Living Your Design
  • Rave ABC
  • Rave Cartography

Ukończenie wszystkich trzech to warunek konieczny do przejścia do kolejnego etapu a mianowicie kursów, które pozwalają zajmować się Human Design profesjonalnie (i legalnie).

Odczyt Bodygrafu

Oprócz ukończenia kursów podstawowych wymagany jest również odczyt własnego Bodygrafu u profesjonalnego Analityka Human Design [Individual Rave Analyst]. Lista osób uprawnionych na stronie: https://ihdschool.com/professionals

Ścieżka profesjonalna:

Po ukończeniu kursów podstawowych można rozpocząć edukację profesjonalną obierając jedną z dwóch możliwości. Można też wybrać obie.

Konsultant Human Design

1. Living Your Design Guide – kurs trwający 1 semestr tj. ok 2,5 miesiąca. Pozwala na wprowadzanie nowych osób w arkana wiedzy Human Design poprzez prowadzenie kursów LYD.

Analityk Human Design

2. Profesional Analyst – kurs składający się z 4 modułów – Professional Analyst Training Program – kształci osoby, które uzyskują uprawnienia do odczytu Bodygrafów. Po tym kursie otrzymuje się certyfikat Individual Rave Analyst. Te cztery moduły to:

  • PTL 1 [Professional Training Level] składa się z 3 poziomów
  • PTL 2 [Professional Training Level] składa się z 2 poziomów
  • PTL 3 [Professional Training Level] składa się z 1 poziomu
  • PTL 4 [Professional Training Level] składa się z 1 poziomu

Kursy zaawansowane

Następnie można kontynuować ścieżkę profesjonalną wybierając bardziej zaawansowane kursy, do których dostęp możliwy jest po ukończeniu kursów profesjonalnych. Lista aktualnie dostępnych kursów na stronie IHDS: https://ihdschool.com/courses/professional-training-academy

IHDS nie uwzględnia odczytów ani przebytych wcześniej kursów u osób bez odpowiednich, wydanych przez szkołę certyfikatów.

W Internecie krąży wiele materiałów oraz dostępne są różne kursy o Human Design. Upewnij się czy osoba lub instytucja prowadząca ma do tego odpowiednią akredytację i działa z poszanowaniem prawa. W razie wątpliwości zawsze warto sprawdzić na tej stronie: https://ihdschool.com/professionals wyszukując odpowiedni poziom kwalifikacji w okienku: Any Qualification.