You are currently viewing Umysł NIE służy do podejmowania decyzji

Umysł NIE służy do podejmowania decyzji

Wg Human Design Umysł NIE służy do podejmowania decyzji.

Umysł może nam mówić: „muszę zrobić to czy tamto”, ale kiedy dojdzie co do czego, nic nie może zrobić bo nie jest podłączony do żadnego centrum produkującego energię w ciele (motoru).

Jest jak republika bananowa, w której jakiś figurant przydzielony tylko do prowadzenia dokumentacji, badań i pomiarów, staje się przywódcą narodu. I nagle wszystko upada. Tak samo jest z umysłem, który jest jak mały dyktator.

Umysł służy do:

• pomiarów i porównywania

• dzielenia się perspektywami i doświadczeniami

• ma wartość dla innych – wzbogaca i edukuje

• pozwala nam przechowywać historię dla przyszłych pokoleń

• ma zdolność spojrzenia na rzeczy z dwóch stron jednocześnie

Ale fakt, że jest urządzeniem pomiarowym nie oznacza, że ma zdolność do zrobienia czegokolwiek w zakresie tego co mierzy.

Umysł może powiedzieć nam, co się wydarzyło ale nie jest tutaj aby podejmować za nas decyzje. Nie może, ponieważ zawsze widzi dwie strony sprawy i dla każdej ze stron może przygotować równie długą listę argumentów za i przeciw.

Więc kiedy podejmujemy decyzję z poziomu umysłu będziemy z nią żyć do końca życia zawsze już myśląc „Co by było, gdybym zrobił to w ten inny sposób?” ponieważ umysł nie jest w stanie odpuścić tej drugiej strony. Te pytania zawsze tam będą a wszystko to może zamienić się w ból i żal.

Wg Human Design tylko decyzje podjęte zgodnie ze Strategią i Autorytetem odzwierciedlą twoją prawdę i są dla ciebie odpowiednie.